Skip to content

Downloads Section

Cara Daftar Akaun Simpanan Emas QM

Penerangan lengkap cara mendaftar akaun simpanan emas QM, kemaskini User Settings dan cara pembelian emas di QM.

Calculator Section

Kira Keuntungan GAE10x

Masukkan data dari senarai GAE10x pada akaun QM anda. Adakan anda sudah capai target keuntungan?

Kira Keuntungan GAE5x

Masukkan data dari senarai GAE5x pada akaun QM anda. Adakan anda sudah capai target keuntungan?

Kira Keuntungan GAE20x

Masukkan data dari senarai GAE20x pada akaun QM anda. Adakah anda sudah capai target keuntungan?

Kira Keuntungan GCA

Masukkan data dari senarai GCA di Holding Inventory akaun QM anda. Adakah anda sudah untung?

Unjuran GAE10x

Berapa target kenaikan harga emas yang anda perlukan untuk mencapai keuntungan yang anda inginkan?

Useful Links